IORP II – Interne Audit Functie (IAF) voor Pensioenfondsen

Begin 2017 is de IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision) richtlijn in werking getreden. Begin 2019 moeten de bepalingen uit deze Europese richtlijn zijn ingevoerd in de Nederlandse wetgeving.

IORP II kan effect hebben op uw instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s), ook wel ‘Pensioenfonds’ genoemd. Om 1 januari 2019 klaar te zijn, helpt Protiviti pensioenfondsen met het versterken van beheerste en integere bedrijfsvoering (vervullen van de IAF’s rol in de governance structuur van Pensioenfondsen) en met hun Compliance: pensioenfondsen helpen te voldoen aan de IORP vereisten. Bovendien vereist de implementatie van IORP II dat een Pensioenfonds (onder andere) de governance structuur invult met het inrichten van 3 sleutelfuncties. De drie sleutelfuncties betreffen een risicobeheerfunctie, een interne audit functie en een actuariële functie.

In het volgende document “IORP II: Kansen en uitdagingen voor Interne Audit Functie (IAF)” beschrijven wij onze propositie om de Interne Audit Functie (IAF) voor pensioenfondsen in te richten. Het inrichten van de IAF levert ook kansen voor het Pensioenfonds om de beheerste en de integere bedrijsvoering binnen een Pensioenfonds te versterken.

Leadership

Jaap Gerkes
Jaap Gerkes is a managing director at Protiviti The Netherlands. He is leading the ESG initiative and is part of the global ESG team. He advises clients on large multinational internal control projects and internal audit assignments such as IA transformation, ...
Fred Pranata
Fred received his Master degree in Economics from Vrije Universiteit Amsterdam. Upon his graduation, Fred went to work in the external audit services of PricewaterhouseCoopers. After PricewaterhouseCoopers, Fred joined the Internal Audit Services of Intergraph ...
Loading...