Informatie over de bescherming van klokkenluiders bij Protiviti

De Whistleblower Protection Act (Wet op de Bescherming van Klokkenluiders) verplicht bedrijven om mensen te beschermen die mogelijk wangedrag of geconstateerde overtredingen met betrekking tot de Onderneming melden. Er bestaan ook bindende, uniforme normen over hoe klokkenluiders klachten moeten kunnen melden en hoe ze vervolgens beschermd kunnen worden, bijvoorbeeld tegen discriminatie.

Alleen al daarom is het bijzonder belangrijk dat Protiviti altijd handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, eventuele overtredingen voorkomt of onmiddellijk verhelpt en klokkenluiders het nodige gevoel van veiligheid geeft om te kunnen rapporteren zonder bang te hoeven zijn voor intimidatie of benadeling.

Ten slotte heeft Protiviti zijn klokkenluidersregeling zo ontworpen dat je je zorgen kan uiten over wangedrag of grieven binnen de Onderneming zonder angst voor pesterijen, discriminatie, benadeling of ontslag. Je moet ook worden aangemoedigd en in staat worden gesteld om ernstige problemen zo snel mogelijk te melden, zodat ze naar behoren kunnen worden onderzocht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als je je zorgen maakt of weet dat er sprake is van wangedrag of overtredingen in verband met de activiteiten van Protiviti, vragen we jou om ons dat op één van de volgende manieren te laten weten:

  • Link naar de online klachtenprocedure: Klikhier

U kunt de klokkenluidersregeling van Protiviti hier bekijken: Klokkenluidersregeling

Click here for an English version of the Whistleblowing Policy.

Loading...