ЗДРАВЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ Е НА ПЪРВО МЯСТО ЗА НЕПРЕКЪСНОСТТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Protiviti Australia cybersecurity consulting
ЗДРАВЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ Е НА ПЪРВО МЯСТО ЗА НЕПРЕКЪСНОСТТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Извънредната ситуация, наложена от COVID-19, принуди предприятията незабавно да предприемат мерки и протоколи за безопасността на служителите си срещу  заплахата от заразяване. Компаниите са подложени към безпрецедентен „стрес тест“: борим се с невидим враг, в несигурност за близкото бъдеще в икономически план и по отношение на оцеляването на пазара.

Освен специфичните нормативни изисквания, очаквано засилени през периода на пандемията, ние смятаме за разумно да приемем също, че мерките и протоколите за ограничаване на заразата трябва да останат валидни дори след края на периода на блокада, вероятно толкова дълго, колкото е необходимо за контрол на епидемията на местно и/или международно ниво.

Поради тази причина препоръките, представени в този Insight, ще останат актуални и в перспектива и ще засегнат всички онези компании, които преди края на епидемията постепенно ще бъдат призовани да подновят работната си дейност. Следователно се надяваме, че представените по-долу размисли биха могли да улеснят компаниите да се подготвят за „безопасно завръщане“.

КАКВИ ДЕЙСТВИЯ МОГАТ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДРУЖЕСТВАТА, ЗА ДА ОСИГУРЯТ ЗДРАВЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ И ДА ПРОДЪЛЖАТ ​РАБОТНИЯ ПРОЦЕС?

Всяка компания трябва да определи серия от правила, като ги адаптира към собствените си специфични условия на работа. Трудностите при прилагането са правопропорционални на сложността.

Но какво трябва да вземем под внимание за по-голяма ефективност?

Нека разгледаме няколко примера.[1]

  • Информация

Информацията трябва да е ясна, кратка и ефективна. Трябва да се използва визуална поддръжка, която подчертава сравнението между „правилни“ и „неправилни“ действия. Местата за публикуване трябва да бъдат посочени и да бъдат използвани ИТ методите на компанията, за да се достигне до всички служители. Необходимо е да се съхраняват доказателствата за комуникация с трети страни.

От съществено значение е да се информират служителите за „предполагаема зараза“ или проява на симптоми, така че работодателят да може да активира процедурите за бърза намеса в сътрудничество със здравните власти.

  • Пропусквателен режим за достъп до равотното място

Препоръчително е да установите телесната температура на служителя с термометър. Независимо от надеждността на техниката, служителите, които отговарят за измерването на температурата, е за предпочитане да бъдат лекари или фелдшери, или поне специално обучен за целта служител.

Измерването трябва да бъде извършено с предварително съгласие и без запазване на данните (освен ако резултатът не е положителен), като във всички случаи личното пространство на служителите трябва да бъде зачетено.

  • Почистване и дезинфекция в офиса и предпазни мерки за лична хигиена

Трябва да се извърши точен анализ на работните дейности, за да се установи:

  1. количеството дезинфекциращи средства, които трябва да се предоставят ежедневно, и местата, където да бъдат поставени;
  2. методът и ежедневната честота на почистване на общите части (трапезарии, столова, съблекални и др.).
  • Лични предпазни средства (ЛПС)

Използването на лицеви ЛПС е алтернативата, разрешена за работа в случай на невъзможност да се поддържа междуличностното разстояние от поне 1 метър (или по-голямо, ако това е разпоредено от местните власти).

Изборът на ЛПС е особено важен аспект и от гледна точка на доставката. Оценката трябва да е точна и извършена с помощта на компетентни специалисти (например медицински персонал). Методите за правилна употреба трябва да се обясняват с конкретно обучение.

Препоръчително е също да публикувате конкретни инфографики на стратегически места.

  • Управление на общи части (столова, съблекални, помещения за пушачи, машини напитки и т.н.)

Основното правило за избягване на заразяване е поддържането на подходящо междуличностно разстояние от поне 1 метър (или повече, ако това е разпоредено от местните власти). Това се отнася както за работата, така и за управлението на общите пространства.

Освен за влизане и излизане от компанията, достъпът до общите части също трябва да е установен чрез незабавно разместване, ограничаване на времето за пребиваване и специфична информация като например правилата за дезинфекция на ръцете и предметите (например клавиатура на кафемашини и т.н.).

Отпадъците трябва да се събират съгласувано с тези, които ги събират и изхвърлят, като на служителите се посочват допълнителни правила за правилното им събиране.

  • Справяне със симптоматично лице в компанията

Планът за извънредни случаи ще се актуализира с предоставянето на всички действия, необходими за безопасното управление на това събитие (от изолацията на потенциално заразеното лице до съобщенията до здравните власти). По-специално, получаването на новини за заподозрян/потвърден случай на заразяване от COVID-19, свързан със служител, присъствал в офиса в предишните дни (поне 14), също трябва да се третира като извънреден случай.

Важен аспект е реорганизацията на компанията, доколкото е възможно, зачитането на междуличностното разстояние, например чрез осигуряване на разделяне на компанията и нейната дейност, когато това е възможно, така че да се избегне рискът от пълното спиране на работна дейност, след като е констатирано заразяване.

  • Актуализиране на нормативния протокол

Осигурете „вътрешен комитет“ на компанията, който да прилага и проверява за спазването на определените правила. Компанията ще трябва да установи серия от периодични ежедневни проверки, планирани или непрекъснати, ако е необходимо, за спазване на правилата за превенция. Тези проверки трябва да бъдат документирани, за да се предоставят в случай на проверка от компетентните органи за контрол.

Излишно е да казваме, че заразяването на собствените ни служители е първият проблем, който фирмата претърпява, но той може да не е единственият: в случай на недостатъчно или неадекватно прилагане на мерките, работодателят може да получи жалби с наказателен характер за причиняване на телесна повреда или дори убийство.

Противити подкрепя компаниите в това голямо предизвикателство да защитават здравето на служителите си и в същото време да продължат да работят в полза на общото благо.


[1] Показаните примери не включват местни нормативни разпоредби, ако има такива, и следователно от време на време по-долу споменатите примери трябва да бъдат оценявани според тези разпоредби.
CATEGORY TOPIC:
Click here to access all series

Ready to work with us?