BG Insights

COVID-19 Crisis Drives FASB to Propose Delays to Effective Dates of Revenue Recognition and Lease Accounting Standards for Certain Entities
Hero Image Title: 
BG Insights
05/2020
ОТ „СЪПРОТИВА“ ДО „ОТГОВОР“: НОВАТА ФАЗА НА БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19 Компаниите са призовани да гарантират здравето и безопасността на служителите си и хората, с които те влизат в контакт в съответствие с разпоредбите и протоколите. Организацията и методите на работа трябва да бъдат адаптирани към новата нормалност. По-специално, ще е необходимо да се приемат: Адекватни мерки за превенция и защита (напр. хигиена и лични предпазни средства (ЛПС)); Подходящи методи за измерване на температурата на тези, които имат достъп до работната среда; Правила за управление на всеки симптоматичен...
05/2020
Какви са основните рискове, с които се сблъскват компаниите, когато става дума за поддържане на системата на предлагане? Кои са най-полезните инструменти в подкрепа на вземането на решения? Какви действия трябва да предприемат предприятията, за да намалят до минимум разходите, да запазят маржините и  да гарантират продължителността на вашия бизнес? Както доста ясно подчертахме в нашите Insights, посветени на ТЕСТОВИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС КРИЗАТА, сега е ясно, че това, пред което сме изправени, вече не е просто извънредна ситуация: ние сме сред цунами, което оказва влияние...
04/2020
Извънредната ситуация, наложена от COVID-19, принуди предприятията незабавно да предприемат мерки и протоколи за безопасността на служителите си срещу  заплахата от заразяване. Компаниите са подложени към безпрецедентен „стрес тест“: борим се с невидим враг, в несигурност за близкото бъдеще в икономически план и по отношение на оцеляването на пазара. Освен специфичните нормативни изисквания, очаквано засилени през периода на пандемията, ние смятаме за разумно да приемем също, че мерките и протоколите за ограничаване на заразата трябва да останат валидни дори след края на периода на блокада,...
Volume
1
Issue
1
03/2020
Коя е първата истинска глобална пандемия, която ни учи на устойчивост и непрекъснатост на бизнеса? Какво работи и какво не успява в плановете за управление на извънредни ситуации в бизнеса? Какво не е обмислено адекватно? Как трябва да се коригират действията, за да се увеличи корпоративната устойчивост през периода на COVID-19? Нашите наблюдения показват, че никой наистина не е бил готов да се справи с такъв непредсказуем сценарий като този, наложен от COVID-19. Дори най-перспективните компании, които бяха обърнали внимание преди време на въпросите за Непрекъснатостта на бизнеса и...